Партньори

с любезната подкрепа на:

Община Пловдив

С медийната подкрепа на:

Съорганизатори